User-Generated Content ("UGC") Voorwaarden

Door het indienen van uw toestemming om uw User Generated Content ( "UGC") te gebruiken door MijNaamKetting.nl, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

U verleent MijNaamKetting.nl en de daaraan gerelateerde merk sites (gezamenlijk de "MijnNaamKetting Websites") een niet-exclusieve, eeuwigdurende, royalty-vrije, volledig betaalde licentie voor het gebruik te maken en distribueren van uw UGC die opzettelijk werd ingediend of goedgekeurd door u voor MijnNaamKetting.nl gebruik, maar ook uw naam en verschijning daarin (indien aanwezig) en de persoonlijk identificeerbare informatie die u op of in verband daarmee (gezamenlijk de "Approved UGC"). De Goedgekeurde UGC en of een deel ervan wordt gebruikt en distribueert op een van de MijnNaamKetting Websites mediakanalen (inclusief, maar niet beperkt tot: Website, Mobile, Youtube, enz ..) en MijnNaamKetting Websites reclame kanalen (inclusief, maar niet beperkt tot: Facebook, Instagram, Google, Pinterest, nieuwsbrieven, Printing materiaal, tijdschriften, enz ..). De goedgekeurde UGC of gedeelten daarvan, kan worden gebruikt voor onbeperkt aantal keren wereldwijd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet het recht om te delen in de eventuele ontvangsten die de MijnNaamKetting websites wel of niet verdienen of te genereren door middel van het gebruik van uw goedgekeurde UGC. MijnNaamKetting Websites hebben het recht om de UGC te bewerken, op welke wijze en het recht om te verhogen, verlagen en wijzigen van de totale bestandsgrootte van de goedgekeurde UGC. afzien u hierbij enig recht van de inspectie of goedkeuring van uw goedgekeurde UGC zoals gebruikt en gedistribueerd door MijnNaamKetting websites.

U verklaart en garandeert dat uw goedgekeurde UGC is uw originele werk en dat u alle rechten, releases en machtigingen die nodig zijn voor de MijnNaamKetting Websites gebruik en distributie van uw goedgekeurde UGC hebben verzekerd. U stemt ermee in, verklaart en garandeert dat ofwel u goedkeurt het gebruik van uw eigen User-generated content, of dat u de goedkeuring van het gebruik van de door gebruikers gegenereerde inhoud van een andere gebruiker met alle benodigde vergunningen en toestemmingen van die andere gebruiker en / of een user's ouder / voogd, indien van toepassing. U alleen bent verantwoordelijk voor het materiaal dat u goed te keuren. U stemt ermee in het gebruik van elke smadelijk, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch niet goed te keuren, bedreigend of illegaal materiaal.


Een back-up van uw UGC

Je zult nooit de kopie van een van uw goedgekeurde UGCs laten op een MijnNaamKetting.nl websites dienen als uw enige exemplaar van dergelijke materialen. Je moet je eigen kopieën van al uw materiaal te behouden, zodat in het geval van verloren gegevens die van invloed een MijnNaamKetting.nl websites en diensten, zult u niet uw goedgekeurd UGCs verliezen. Je moet geen enkele vertrouwelijke materialen als onderdeel van uw goedgekeurd UGCs.


Vrijstellingen, Releases en vrijwaring

U erkent dat de MijnNaamKetting Websites zal afhangen van de voorafgaande voorwaarden, en hierbij afstand van u het recht om een claim van welke aard dan ook te doen gelden tegen elke partij met betrekking tot de uitoefening van de toegekende rechten en machtigingen. U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren van de MijnNaamKetting Websites van alle claims die voortvloeien uit het gebruik en de distributie van uw Goedgekeurd UGC zoals hierin toegestaan.


Voorbehoud van de Rechten

MijnNaamKetting Websites behoudt zich het recht voor om alle informatie te verstrekken die MijnNaamKetting Websites nodig acht op alle wetten, regelgeving of de overheid verzoek te voldoen, te weigeren of te plaatsen of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of gedeeltelijk. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment wijzigen, en u akkoord met de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van de gebruikers overeenkomst telkens wanneer u bekijken en de inhoud op Verzenden om de MijnNaamKetting Websites.

U hoeft ons niet te sturen uw goedkeuring van uw UGC gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden.Copyright © 2010-2019 MijnNaamKetting Alle rechten voorbehouden.